Viesti - Suunnistusliitto
WOC 2011, relay

WOC 2011, relay

FRA (Philippe Adamski, Thierry Gueorgiou, Francois Gonon)